Ονυχοπλαστικη

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ:

  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ GEL
  • ΜΟΝΙΜΟ ΓΑΛΛΙΚΟ
  • ΜΟΝΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
  • NAIL DESIGH
  • ΦΥΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  • ΚΤΙΣΤΑ ΟΝΥΧΟΦΑΓΙΑΣ

   Η πρακτική εξάσκηση γίνεται πάνω σε ζωντανά μοντέλα.