Μανικιουρ Πεντικιουρ

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ:

  • ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ
  • ΣΤΟ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ: ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΙΣ
    • ΚΑΛΟΥΣ
    • ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΥΧΙΩΝ
  • SPA ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ

   Η πρακτική εξάσκηση γίνεται πάνω σε ζωντανά μοντέλα.